Dovoľte, aby sme Vás privítali v príjemnom a útulnom prostredí nášho notárskeho úradu. Základnou myšlienkou, ktorou sme sa spravovali pri zariaďovaní priestorov notárskeho úradu bolo zabezpečiť našim klientom pocit pohodlia, úcty, pochopenia a vzájomnej solidarity. Priestory nášho úradu sú rozčlenené tak, aby mal klient absolútne súkromie. V prípade potreby sa notár rozpráva s klientom len medzi štyrmi očami bez prítomnosti personálu.