Vykonávame majetkoprávne vysporiadanie pozemkov. Vyhotovujeme všetky potrebné úkony a vydávame predpísané tlačivá a následne osvedčujeme právo k pozemku v notárskej zápisnici.