PhDr. JUDr. Ladislav Kupka, PhD sa aktívne venuje problematike dedičského práva hmotného a pozemkového práva. Je autorom nasledovných knižných publikácií:

  • Praktický sprievodca pozemkom, ako predmetom vlastníctva a aktívnou hodnotou v konaní o dedičstve
  • Dedičské právo hmotné
  • Dedičské právo hmotné II

Ladislav Kupka je ďalej autorom viacerých odborných článkov publikovaných v odborných právnických periodikách (ARS NOTARIA, Justičná revue, Bulletin advokácie).