Spisujeme:

  • závety,
  • plnomocenstvá,
  • dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva,
  • dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode,
  • dohody o zúžení alebo rozšírení zákonného rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
  • vyhlásenia osoby povinnej o uznaní dlhu a súhlase s vykonateľnosťou (tzv. exekučný titul),